Zásady spracovania osobných údajov internetového obchodu www.dizajnbejby.sk

Internetový obchod www.dizajnbejby.sk dbá a rešpektuje právo na ochranu vašich osobných údajov. Prostredníctvom týchto zásad vás informujeme, ako sa narába s vašimi údajmi pri návšteve tejto web stránky a tiež vás informujeme, aké máte práva pri ochrane osobných údajov. 

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Projectum, s.r.o., so sídlom Severná 53, Chorvátsky Grob 90025, IČO 47176695, DIČ: 2023776898 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 89456/B („Projectum“), prevádzkovateľ internetového obchodu (“e-shop”) www.dizajnbejby.sk, vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej aj „údaje“) sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

Bezpečie vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. V týchto Zásadách spracovania osobných údajov („Zásady“) by sme vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame.

 

1.   Osobné údaje a ich spracovanie

1.1.  Kategórie osobných údajov

Zhromažďujeme vaše údaje v závislosti od toho, ktoré z našich služieb využívate. Táto webová stránka nie je určená pre deti a nezbierame vedome údaje o deťoch.

(1) Pokiaľ u nás nakupujete, zhromažďujeme:

 • Meno a kontaktné údaje. Meno a priezvisko, e-mailovú adresu (slúži na informáciu o stave objednávky), poštovú adresu, fakturačnú adresu, krajinu, telefónne číslo (kontakt pre doručovateľa), bankové spojenie (podľa spôsobu úhrady objednávky).

 • Voliteľné demografické údaje ako je údaj o pohlaví, dátum narodenia. Nie je nutné vypĺňať.

 • Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy – nakúpené produkty, zákaznícky segment, objem poskytnutých služieb

(2) Pokiaľ u nás máte založený zákaznícky účet, zhromažďujeme:

 • Meno a kontaktné údaje. Meno a priezvisko, e-mailovú adresu (slúži na informáciu o stave objednávky), poštovú adresu, fakturačnú adresu, krajinu, telefónne číslo (kontakt pre doručovateľa), bankové spojenie (podľa spôsobu úhrady objednávky).

 • Voliteľné demografické údaje ako je údaj o pohlaví, dátum narodenia. Nie je nutné vypĺňať.

 • Prihlasovacie údaje. Prihlasovacie mená a heslá. Nemáme prístup ku vášmu skutočnému heslu.

(3) Pokiaľ od nás odoberáte marketingové emaily o novinkách, akciách či zľavách, zhromažďujeme:

 • Meno a kontaktné údaje – e-mailová adresa, krstné meno a priezvisko.

 • Demografické údaje – krajina, údaj o pohlaví.

 • V prípade záujmu o prezistenie dostupnosti tovaru.

 • Údaje z komunikácie. Email, meno a priezvisko.

(4) Ďalej spracovávame tieto osobné údaje:

 • Údaje z komunikácie medzi e-shophom a zákazníkom prostredníctvom formulára zákazníckej podpory, či prostredníctvom komentu v blogu e-shopu, prostredníctvom chatovacieho okna v úvode stránky, prostredníctvom komunikácie cez Facebook Messenger, či prostredníctvom instagramového konta e-shopu v rozmedzí  nevyhntunom pre komunikáciu - nickname, meno a priezvisko, emailová adresa.

(5) Pri každom prístupe k našej internetovej stránke zhromažďuje náš systém automaticky dáta a informácie z počítačového systému prichádzajúceho počítača. Nasledujúce údaje sa pritom zhromažďujú: 

 • informácie o type prehliadača a používanej verzií

 • operačný systém používateľa

 • IP adresa používateľa

 • dátum a čas prístup

 • internetové stránky, z ktorých používateľ prichádza na našu internetovú stránku 

 

1.2.  Účely spracovania osobných údajov:

 • Poskytovanie služieb a ich zlepšovanie. Aby sme mohli poskytovať ponúkané služby a zlepšovať ich k vašej spokojnosti, spracovávame vaše osobné údaje. Konkrétne sem patria:

 • Spracovanie objednávky tovaru alebo služieb, objednaných či už prostredníctvom našej webovej stránky, či emailu. Zákonným dôvodom je tu nevyhnutnosť pre splnenie kúpnej zmluvy a pri vybraných údajoch na splnenie právnych povinností (napr. účtovné doklady).

 • Upozornenie na dostupnosť tovaru prostredníctvom emailu. V prípade, že požiadate o informovanie o dostupnosti tovaru, spracujeme vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu.

 • Zákaznícka podpora. Na zaistenie zákazníckeho servisu a na odstránenie prípadných problémov pri plnení kúpnej zmluvy spracovávame vaše osobné údaje na základe nevyhnutného splnenia týchto zmlúv.

 • Komunikácia. Zhromaždené údaje využívame s cieľom komunikácie s vami a jej individuálneho prispôsobovania. Môžeme vás napríklad kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo inou formou, aby sme vám pripomenuli, že máte tovar v online košíku, pomohli vám s dokončením vašej objednávky, oznámili vám aktuálny stav vašej žiadosti, objednávky alebo reklamácie alebo k nej od vás získali ďalšie informácie alebo vás upozornili, že musíte vykonať akciu nutnú na zachovanie aktívneho stavu vášho účtu.

 • Zlepšovanie služieb. Údaje používame na neustále zlepšovanie našich služieb a systémov vrátane pridávania nových funkcií a zároveň s cieľom robiť informované rozhodnutia za použitia súhrnných analýz a business inteligencie, to všetko na základe nášho oprávneného záujmu odvíjajúceho sa od slobody podnikania a spočívajúceho v nevyhnutnosti zlepšovania poskytovaných služieb. Aby sme zaistili dostatočnú ochranu vašim právam a záujmom, používame na účely zlepšovania osobné údaje v anonymizovanej podobe.

 • Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov. Údaje môžeme spracovávať aj z oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zaistení ochrany a bezpečnosti našich systémov a našich zákazníkov, na zisťovanie a prevenciu podvodov, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd na základe oprávneného záujmu.

 • Marketingové ponukyNewsletter na e-mail (obchodné oznámenie). Zasielame vám obchodné oznámenie týkajúce nových produktov, cenovej ponuky, či zliav. Tieto obchodné oznámenia môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom e-maile. Na odhlásenie sa z odberu môžete tiež priamo kontaktovať náš zákaznícky servis. V prípade, že odoberanie obchodných oznámení odhlásite, nebudeme naďalej vaše elektronické kontakty na tieto účely využívať. Začneme ich opäť využívať, pokiaľ ich zaregistrujete alebo si ich výslovne vyžiadate.Marketingové ponuky, ktoré sa vám zobrazujú, môžu byť vybrané na základe ďalších informácií, ktoré sme o vás v priebehu času získali podľa kontaktných údajov, demografických údajov, obľúbených položiek a údajov o používaní z našich produktov a webov (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prehliadačom, údaje o preklikoch, zobrazených obchodných oznámeniach, navštívených produktoch). Nevykonávame plne automatizované spracovanie, ktoré by pre vás malo právne účinky. Spracovávame údaje na základe vášho súhlasu.

Máte právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti týmto spracovaniam. Kontaktné údaje sú uvedené na konci tohto dokumentu.

1.3.  Odovzdanie osobných údajov subdodávateľom (tretím stranám)

Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám, subdodávateľom, či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas.

a) na základe plnenia kúpnej zmluvy pre výkon interných procesov a postupov

b) spoločnostiam vydávajúcim kreditné karty, poskytovateľom platobných služieb s cieľom spracovania platieb a bankám na základe vašej objednávky, plnenia kúpnej zmluvy 

 1. Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 71/B - prevádzkovateľ internet bankingu TATRAPAY

 2. Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO 00151653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 601/B IČO:00 151 653 - prevádzkovateľ internet bankingu - SPOROPAY 

 3. VIAMO, a.s., so sídlom Odborárska 21, 831 02 Bratislava, IČO : 47 126 221, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5747/B je v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov „VIAMO“- bezpečné platby prostrednítvom SMS dostupné pre klientov Tatrabanky a VÚB banky

 4. PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. s - prevádzkovateľ platobnej brány Paypal určenej pre zákazníkov so založeným paypal účtom.

c) prepravcom s cieľom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy. Poskytnuté údaje: meno a priezvisko, adresa doručenia,    telefonický kontakt, email, vlastnoručný podpis.

 1. DPD Slovensko, Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava IČO: 35834498, DIČ: 2021648739, IČ DPH: SK2021648739, Obchodný register okr súdu BA1, oddiel SRO, Vklad č. 26367B

 2. Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S

d.) subdodávatelia, ich služieb využívame na základe oprávneného záujmu (čl. 6, ods. 1, písm. F) GDPR)  

 1. Heureka Shopping s.r.o., IČO 02387727 - prevádzkovateľ portálu Heureka.sk a programu zákazníckych recenzií Overené zákazníkmi. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený.Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 62 odseku 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte už udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzy nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžete odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu

 2. Zendesk, Inc., - prevádzkovateľ online chatu (chatovacie okno) (dobrovoľné použitie).Návštevník e-shopu túto službu nemusí využiť, jej použitie je dobrovoľné. Zendesk je prevádzkovateľom chatovacieho okienka (chat box) na našich webových stránkach. Návštevníci našich webových stránok môžu vyplniť v chatovacom okne svoje osobné údaje na účely kontaktovania našej zákazníckej podpory (meno a priezvisko, email, telefón). Na pozadí skriptu sú spracovávané ďalšie osobné údaje návštevníkov: prezeraný stránky eshopu, odkazujúce URL, dátum a čas návštev eshopu, technické informácie ako rozlíšenie obrazovky, operačný systém, typ prehliadača a typ zariadenia, geografické lokalizačné údaje. Nespracovávame IP adresy návštevníkov a nenahrávajú pohyb návštevníkov na našich stránkach. Operátor, ktorého úlohou je odpovedať na otázky alebo zanechané dotazy návštevníkov webových stránok má prístup k týmto informáciám: krajina alebo lokalita návštevníka webových stránok, druh použitého zariadenia na prehliadanie webových stránok a adresu stránky, ktorú si návštevník práve pozerá. Tieto informácie slúžia výlučne na to, aby operátor poskytol návštevníkovi odpoveď v čo najvyššej kvalite, v správnom jazyku a k téme alebo ohľadom produktov, o ktoré sa zaujíma. Tieto informácie má operátor k dispozícii len počas toho, ako si návštevník prezerá webové stránky prevádzkovateľa. Po ukončení návštevy webových stránok sa tieto informácie nearchivujú. Návštevník webových stránok môže zanechať správu operátorovi, ktorá mu bude doručená zabezpečenou elektronickou poštou. Ak návštevník webových stránok v zanechanej správe uvedie svoje osobné údaje (najčastejšie email, telefón a meno), vyjadruje tým súhlas, že ich môže operátor použiť za účelom kontaktovania návštevníka a poskytnutie odpovede na jeho dotaz. Zanechaná správa bude po vybavení zmazaná a s ňou aj poskytnuté osobné údaje, ktoré v nej boli uvedené. Poskytnuté osobné údaje nebudú využívané na žiadny iný účel ako vyššie uvedený.

 3. Google, Inc. - prevádzkovateľ portálu Google Analytics (ďalej len “GA") Google, Inc. je prevádzkovateľom analytického webu GA, ktorý nám spracováva štatistické údaje ohľadom návštevnosti a konverzií eshopu. Na účely týchto služieb Google spracováva tieto osobné údaje návštevníkov eshopu: prezeraný stránky eshopu, odkazujúce URL, dátum a čas návštev eshopu, doba, ako dlho sa na stránke zdržíte, IP adresa, príp. hodnota objednávky. Zmluvné podmienky GA zakazujú odosielať službe GA údaje umožňujúce zistenie totožnosti konkrétnych osôb - ako sú mená, telefóny, emailové adresy alebo fakturačné údaje. Pre zasielanie údajov službe GA používanie merací javascriptový kód a súbory cookie. Používanie súborov cookie môžete vo svojom prehliadači zakázať. Používatelia webu, ktorí si neželajú, aby kód JavaScript služby GA vytváral prehľady údajov o ich návšteve, si môžu nainštalovať doplnok prehliadača na odhlásenie zo služby GA. Tento doplnok dá kódu JavaScript služby GA pokyn, aby zakázal odosielanie informácií do služby GA. Doplnok prehliadača je k dispozícii pre väčšinu moderných prehliadačov. Služba GA nezhromažďuje žiadne osobné dáta pre remarketing. Dáta sa uchovávajú po dobu 26 mesiacov.

 4. Mail Chimp - emailový newsletter (dobrovoľné použitie). Osobné údaje informačného systému „marketing“ sú spracúvané z dôvodu zvyšovania predaja poskytovaných služieb prevádzkovateľa. Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a e-mailový kontakt sú získavané len na základe súhlasu dotknutej osoby. Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať a to napríklad prostredníctvom odhlasovacieho odkazu, ktorý je súčasťou každej krátkej e-mailovej správy doručenej prijímateľovi. Za účelom technickej podpory môžu byť tieto osobné údaje sprístupnené poskytovateľovi služieb Mail Chimp spoločnosti The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 512 Means St., Suite 404, Atlanta, Georgia, USA. V oblasti bezpečnosti spracúvaných osobných údajov spoločnosť The Rocket Science Group pristúpila k zásadám Safe Harbor.

 5. Tlačidlo Google +1 (dobrovoľné použitie) - Použite tlačidlo Google +1 na prijímanie a ďalších užívateľov personalizovaného obsahu od spoločnosti Google a našich partnerov. Spoločnosť Google uloží informácie, ktoré ste uviedli pre obsah +1, ako aj informácie o zobrazenej stránke po kliknutí na +1. Váš +1 sa môže zobraziť ako dôkaz spolu s vaším menom a profilovou fotografiou v službách Google, napríklad vo výsledkoch vyhľadávania alebo vo vašom profile Google a inde na webových stránkach a reklamách na internete.Spoločnosť Google môže zhromažďovať súhrnné štatistiky o aktivitách +1, ktoré používa používateľ, alebo ich odovzdávať používateľom a partnerom, ako sú vlastníci, inzerenti alebo prepojené stránky.

 6. Facebook Social-Plug-in. (dobrovoľné použitie) Táto webová stránka používa sociálne doplnky ("Plug-in") sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Plug-ins sú označené značkou Facebook alebo "Social Plug-in od Facebooku" alebo "Facebook Social Plugin". Tu nájdete zoznam doplnkov Facebooku a ich vzhľad: http://developers.facebook.com/plugins. Keď navštívite stránku našej webovej stránky, ktorá obsahuje takýto doplnok, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi Facebook. Obsah pluginu sa prenáša priamo z Facebooku do vášho prehliadača a integruje ho do webovej stránky. Integráciou doplnku dostáva spoločnosť Facebook informácie, ktoré váš prehliadač získal na zodpovedajúcu stránku našej webovej lokality, aj keď nemáte účet v službe Facebook alebo momentálne nie ste prihlásení do služby Facebook. Tieto informácie (vrátane vašej adresy IP) sa prenášajú z vášho prehliadača priamo na server Facebook v USA a uložia sa tam. Ak ste prihlásený na Facebooku, Facebook môže súvisieť s návštevou našej webovej stránky na vašom Facebook účte.. Tieto informácie sa zobrazia na Facebooku a budú viditeľné pre vašich priateľov z Facebooku. Spoločnosť Facebook môže použiť tieto informácie na inzerciu, prieskum trhu a na navrhovanie stránok Facebooku v súlade s požiadavkami používateľov. Za týmto účelom Facebook vytvára využitie, záujmy a vzťahy, napríklad používanie našich stránok v súvislosti s reklamami na Facebooku, informovanie ostatných používateľov Facebook o vašich aktivitách a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s Facebookom. Ak nechcete, aby spoločnosť Facebook zhromažďovala vaše údaje a súvisí s vaším profilom pri návšteve našich webových stránok, musíte sa pred tým, ako navštívite našu webovú stránku, odhlásiť na Facebooku. Informácie o účeloch a rozsahu zhromažďovania údajov a ich ďalšom spracovaní a používaní prostredníctvom Facebooku, ako aj o vašich právach v tomto ohľade ao možnostiach vypnutia ochrany osobných údajov nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov Facebooku http : //www.facebook.com/about/privacy/.

 7. Twitter (dobrovoľné použitie). Naša webová stránka tiež využíva služby Twitter. Tieto funkcie prevádzkuje spoločnosť Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Pri používaní služby Twitter a re-Tweet budú navštívené webové stránky prepojené s vaším účtom Twitter a môžu ho vidieť aj ďalší používatelia. Údaje sa prenášajú aj na stránky Twitter.

f) tretím stranám, napr. prvým zástupcom, súdom s cieľom vymáhania alebo uzavretia akejkoľvek zmluvy s vami;

g) verejným orgánom (napr. polícia)

h) tretím stranám vykonávajúcim prieskumy medzi zákazníkmi

Bez vášho výslovného súhlasu nepoužijeme trackovacie nástroje, aby sme bez vášho vedomia zhromažďovali vaše osobné údaje, odovzdávali tieto údaje tretím stranám a marketingovým platformám alebo prepájali tieto údaje s vašimi osobnými údajmi (meno, adresa atď.). Všetci subdodávatelia sú preverení z hľadiska bezpečného spracovania osobných údajov. S každým z nich sme uzavreli zmluvu o spracovaní osobných údajov, podľa ktorých subdodávateľ zodpovedá za riadne zabezpečenie fyzického, hardvérového i softvérového perimetra, a teda nesie voči nám aj Vám priamu zodpovednosť za akýkoľvek únik či narušenia osobných údajov.

 

Pokiaľ tretie osoby použijú údaje v rámci ich oprávneného záujmu, nenesie za tieto spracovania správca zodpovednosť. Tieto spracovania sa riadia zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb. Keď opustíte naše webové stránky, odporúčame vám prečítať si upozornenie o ochrane osobných údajov na každej webovej stránke, ktorú navštívite.

2. Spracovanie súborov cookies

Naša internetová stránka používa súbory Cookies. Súbory Cookies sú textové súbory, ktoré sa ukladajú do internetového prehliadača alebo prostredníctvom internetového prehliadača v počítačovom systéme používateľa. Keď používateľ navštívi internetové stránky, tak sa môže súbor Cookies uložiť do operačného systému používateľa. Tento súbor Cookies obsahuje charakteristický reťazec, ktorý umožní jednoznačne identifikovať prehliadač pri najbližšej návšteve internetovej stránky. Právny základ spracovania osobných údajov pomocou použitia technicky potrebných súborov Cookies tvorí 6 ods. 1 písmeno a Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR). 

Súbory Cookies sú uložené v počítači užívateľa a odoslané na našu stránku len s výslovným súhlasom užívateľa. Preto ako užívateľ máte plnú kontrolu nad používaním súborov Cookies. Zmenou nastavení vo vašom internetovom prehliadači môžete vypnúť alebo obmedziť prenos súborov Cookies. Už uložené súbory Cookies môžete kedykoľvek vymazať. Je to možné aj automaticky. Ak sú deaktivované súbory Cookies na našej internetovej stránke, nie je možné úplne využiť všetky funkcie internetovej stránky.

Účelom používania technicky potrebných súborov Cookies je uľahčiť používanie internetových stránok pre užívateľov. Niektoré funkcie našej internetovej stránky nemožno ponúknuť bez použitia súborov Cookies. Preto je potrebné, aby bol prehliadač rozpoznaný aj po zmene stránky. Užívateľské údaje zhromaždené technicky nevyhnutnými súbormi Cookies sa nepoužívajú na vytváranie užívateľských profilov. 

Používanie súborov Cookies na analýzu sa vykonáva s cieľom zlepšiť kvalitu našej internetovej stránky a jej obsahov. Prostredníctvom analytických súborov Cookies sa dozvieme, ako sa používa internetová stránka, a preto môžeme neustále optimalizovať našu ponuku. Na tento účel vytvoríme Váš profil pod pseudonymom.

Používame súbory Cookies, aby sme zjednodušili našim zákazníkom používanie našej internetovej stránky. Niektoré prvky našej internetovej stránky vyžadujú identifikáciu volajúceho prehliadača aj po zmene stránky. V súboroch Cookies sa ukladajú a prenášajú nasledujúce údaje: 
- Nákupný košík
- Registrácia
- Kontaktný formulár
- Jazyk

Na našej internetovej stránke používame okrem toho súbory Cookies, ktoré umožňujú analýzu správania sa užívateľov pri browsovaní. Týmto spôsobom sa môžu prenášať nasledujúce nasledujúce údaje: 
- Frekvencia zobrazení stránok
- Používanie funkcií internetových stránok

3.   Zákaznícke konto a nákup bez registrácie

a) Pri nákupe v eshope si môžete vytvoriť zákaznícke konto, ktoré je zabezpečené heslom. V rámci zákazníckeho konta získavate priamy prístup k svojim údajom vrátane ich editácie a môžete takto nahliadať do svojich údajov o dokončených aj nedokončených objednávkach a upravovať zasielanie newslettera. Prostredníctvom zákazníckeho konta môžete takisto spravovať svoje osobné údaje a zasielanie newslettera a to v časti “Účet” - Moje osobné údaje (GDPR), kde máte možnosť upraviť si osobné údaje, upraviť si adresy, požiadať o vymazanie údajov, prevziať údaje o vašom pohybe v eshope vo formáte pdf alebo csv.

b) Pokiaľ si neprajete založiť pre uskutočnenie nákupu zákaznícke konto, môžete v našom e-shope takisto nakúpiť bez registrácie, t. j. ako hosť, či neregistrovaný zákazník.

4.   Zabezpečenie osobných údajov a obdobie uchovávania

4.1.  Zabezpečenie osobných údajov

a) Prehlasujeme, že sme prijali všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

b) Taktiež sme prijali technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.•b) U našich spracovateľov vyžadujeme preukázanie súladu ich systémov s nariadením GDPR.

c) Prístup do vášho zákazníckeho konta je možný iba po zadaní vášho osobného hesla. V tejto súvislosti by sme vás chceli upozorniť, že je nevyhnutné, aby ste vaše prístupové údaje neoznamovali tretím osobám a po ukončení vašej činnosti v zákazníckom konte vždy zavreli okno svojho webového prehliadača, najmä vtedy, ak používate počítač spolu s inými používateľmi.

4.2.  Obdobie spracovania

Osobné údaje spracovávame a uchovávame

•v čase nevyhnutnom na zaistenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, t. j. počas objednávky a záručnej lehoty

•1 rok od skončenia záručnej lehoty z dôvodu riešenia potenciálnych sporov

•v čase, počas ktorého je Projectum, s.r.o. povinné ako správca uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Účtovné doklady, napr. faktúry vystavené spoločnosťou Projectum, s.r.o., sú v súlade so zákonom archivované 10 rokov od ich vystavenia.

•Súhlas pre upozornenie na dostupnosť tovaru zostáva v platnosti do odoslania informácie o dostupnosti, najdlhšie však počas 1 roka alebo do jeho odvolania.

•Súhlas s marketingovými ponukami je platný do odvolania.

•Komunikácia 2 roky

V ostatných prípadoch vyplýva obdobie spracovania z účelu spracovania alebo je dané právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

5.   Práva subjektov údajov

a) Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracovávaní svojich osobných údajov.

b) V prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov robíme v rozpore s ochranou vašich osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môžete požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, najmä môžete požadovať urobenie opravy, doplnenie, likvidáciu osobných údajov alebo blokáciu osobných údajov.

c) Máte taktiež právo kedykoľvek sa obrátiť so svojou žiadosťou na poverenca pre ochranu osobných údajov alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

d) Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, budú vaše osobné údaje vymazané alebo anonymizované; to sa však netýka tých osobných údajov, ktoré e-shop potrebuje na splnenie zákonných povinností (napr. vybavenie už podanej objednávky) či na ochranu svojich oprávnených záujmov. K likvidácii osobných údajov dôjde takisto v prípade, že osobné údaje nebudú potrebné pre stanovený účel alebo ak bude uloženie vašich údajov neprípustné z iných zákonom stanovených dôvodov.

 

6.   Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí, čo sa týka týchto Zásad, nás neváhajte kontaktovať na adrese či zákazníckej linke uvedenej v päte týchto Zásad alebo prostredníctvom e-mailovej adresy gdpr@dizajnbejby.sk

Kontakt: 

Projectum, s.r.o. - prevádzkovateľ internetového obchodu www.dizajnbejby.sk

Severná 53,

900 25 Chorvátsky Grob

Slovenská republika

Zákaznícky servis: 0903 772 999 alebo gdpr@dizajnbejby.sk.

 

7.   Účinnosť

Tieto Zásady ochrany osobných údajov platia od 25. 5. 2018.


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop