www.dizajnbejby.sk 

Názov spoločnosti: Projectum, s.r.o.
Adresa: Severná 53, 900 25 Chorvátsky Grob
kontakt: +421 903 772 999, email: ahoj@dizajnbejby.sk

IČO: 47176695
DIČ: 2023776898
nie sme plátcami DPH
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 89456/B.

Naše bankové spojenie:

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 292 990 8770 /1100
IBAN: SK8711000000002929908770
BIC/SWIFT: TATRSKBX

alebo

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 5045680591/0900
IBAN: SK4509000000005045680591
BIC/SWIFT: GIBASKBX

Variabilný symbol: uveďte prosím číslo Vašej objednávky

Pri platbe tovaru vopred na účet je tovar zasielaný po pripísaní čiastky na účet predajcu.

Orgán dozoru

SOI
Prievozská 32
P.O. Box 5
820 07 Bratislava 27
telefón: 02/ 58272 172 | 02/58272 104
e-mail: ba@soi.sk


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop